20.12.06

Dwi'n gwrando ar ...

Stuck Mojo - Open Season
Cliciwch y llun i weld y fideo (gofalwch - mae'n cynnwys iaith gref)

Dyma wefan y band: Stuck Mojo Media.
Dyma'r geiriau i “Open Season.”

14.12.06

Y Ffens

Bydd y "West Bank security barrier" wedi ei adeiladu erbyn diwedd 2008, meddai swyddog cysyllytiedig â'r prosiect.

Mae 402 kilometer o'r ffens wedi cael ei adeiladu hyd yn hyn, gyda'r gwaith o adeiladu'r 106 kilometer sydd ar ôl yn parhau.

Mae 240 kilometer arall ym mynd trwy'r llysoedd - gyda rhyw 40 o gwynion yn cael eu ystyried.