25.10.04

Reigate


Dros y Sul fe aethon ni ar ymweliad gyda SPAB (Society for the Protection of Ancient Buildings) i Briordy Reigate, i'r De o Lundain. Fe gafodd y Priordy gwreiddiol ei adeiladu gan yr Augustinians yn y canol oesoedd, ac ar ôl y Diwygiad fe roiodd Henry VIII y lle fel plasty i deulu'r Howards. Erbyn hyn, mae'n ysgol gynradd.
Tu mewn mae 'na lle tân anhygoel o waith coed o'r 16eg ganrif, sy'n cael crybwyll gan John Evelyn yn ei ddydiadur enwog. Mae grisiau hyfryd, hefyd o waith coed ac yn hen iawn, gyda phaentiadau ar y wal gan Antonio Verrio (1639-1707). Posted by Hello