21.10.04

Da iawn chi, Grauniad


Dyma Dan Harkins, llywydd Republicanaidd yn Clark County, Ohio. Pam mae e'n gwenu? Mae papur newydd Seisnig y Guardian wedi bod yn rhedeg ymgyrch yn ddiweddar i gael ei ddarllenwyr i ysgrifennu at bleidleiswyr yn Ohio er mwyn cefnogi Kerry yn erbyn Bush. Mae'r ymgyrch wedi backfirio big-time, ac wedi rhoi hwb i'r Republicans yno. Dyw'r Americanwyr ddim yn licio pobl o wledydd eraill yn dweud i bwy ddylen nhw fotio. Posted by Hello