19.10.04

Flip-Flop


Dyma John Kerry, gobaith mawr y Democratiaid, yn dangos ei ball-skills. Posted by Hello