8.2.05

Diwedd i'r trais?

Mae'n rhy gynnar i sôn am heddwch, ond efallai mae'n ddiwedd i'r trais am sbel. Gobeithio y daw rhywbeth allan o'r cyfarfod rhwng Ariel Sharon a Mahmoud Abbas yn Sharm El-Shaikh heddiw.