1.2.05

Croeso i'r mis bach!

Mis Chwefror o'r diwedd! Un o fy ffefrynnau ymysg misoedd y flwyddyn.
Ac fe ges i "mention yn despatches" ar wefan y BBC.

Fel pawb arall, does dim syniad gen i os bydd democratiaeth yn cydio yn Irac neu beidio. Ond roedd gweld cymaint o bobl yn pleidleisio yno, er gwaetha'r bygythiad gan y terfysgwyr, yn galondid. Ac efallai roedd y "turnout" yno yn fwy na'r canran fydd yn pleidleisio yn yr etholiad cyffredinol ym Mhrydain eleni.