25.1.05


Nos Sadwrn aethon ni i gyngerdd y Kronos Quartet yn y Barbican. 'Dyn ni wedi eu gweld nhw sawl gwaith o'r blaen, ac yn eu hedmygu nhw yn fawr. Os cewch chi gyfle i fynd - mae'n noson arbennig. Cerddoriaeth wych, fodern a heriol.