7.2.05

Quirk

Dros y Sul, aethon ni i'r Barbican Centre i gyngerdd y London Symphony Orchestra. Cyntaf ar y rhaglen oedd darn newydd gan Karl Jenkins o'r enw Quirk (gyda Gareth Davies, ffliwt, Neil Percy offerynnau taro, a John Alley, piano). Ardderchog! Hefyd, roedd Symffoni 72 gan Haydn, a Concerto i'r ffidil gan Brahms (unawdydd: Gordan Nikolitch - gwych!).