5.1.05

Blwyddyn Newydd Dda, wir

Fel tase unrhywun yn disgwyl, mae'r newyddion a'r papurau yn llawn eto o'r trasiedi diweddara' - y tsunami yn y Dwyrain Pell. Mae ymateb y cyhoedd wedi bod yn anhygoel - yma yn Llundain mae casgliadau ymhob man, gan gynnwys gweithwyr London Transport yn casglu yng ngorsafoedd y tiwb.

Ar safle Melanie Phillips mae erthygl diddorol ar The reporting of Iraq and Israel: an abuse of media power. Mae hi'n dweud bod y riportio yn y media am Iraq, Israel, y "neo-cons" etc. wedi bod yn rong, hysterical a biased. Tase ymosodiad gan terfysgwyr yn Llundain yn lladd cannoedd neu filoedd o bobl, bydde'r media yn beio Tony Blair. A dyna sy'n gwneud ymosodiad o'r fath yn fwy debygol.