2.12.04

Pwy sy' 'di gorffen siopa Nadolig?

Mae'n fis Rhagfyr yn barod. Bron yn Nadolig. Lle mae'r amser i gyd wedi mynd? Dwi ddim wedi dechrau siopa Nadolig eto. Bob blwyddyn wy'n aros tan y funud ola' - a phob blwyddyn wy'n penderfynu dechrau siopa ym mis Hydref. Sa'i'n gwbod 'to beth i'w neud amser 'Dolig. Efallai mynd i Gasnewydd Ddydd Gwyl Steffan. Dyw'r wraig ddim yn awyddus i fynd o gwbl. Gawn ni weld. Dwi'n casau Nadolig erbyn hyn. Mae'n cymryd drosodd mis Rhagfyr i gyd - does dim byd ond cysgod Nadolig yn hongian o gwmpas popeth (gan gynnwys y posting 'ma).