1.9.04


Ffoniodd fy wraig ei modryb sy'n byw yn Beer Shefa yn Israel, lle roedd 'na ddau hunan-laddwr ddoe gyda 16 o bobl wedi cael eu lladd. Mae ei modryb Chica yn iawn, er bod hi'n aml yn teithio ar y bysus rhif 6 a 12 'na.
Bachgen 4 oed oedd un o'r rhai a fuodd farw a llawer o blant eraill wedi cael eu anafu yn yr ymosodiad, sy' wedi digwydd ar y diwrnod ola' o wyliau'r haf.
Posted by Hello