24.8.04

Croeso i'm mlog.

Croeso i fy mlog. Fy mwriad yw, i'w ddefnyddio fe i wella fy Nghymraeg.

Mike ydw i, yn wreiddiol o Gasnewydd (lle roedd y 'Steddfod eleni). Dysgwr ydw i ond heb y cyfle (fel rheol) i siarad yr iaith bob dydd. Roedd y Steddfod yn gyffrous iawn (clywed y Gymraeg ar strydoedd Casnewydd) ac rwy'n teimlo bod rhaid i mi wella safon fy Nghymraeg. Felly - rhywbeth i ymarfer defnyddio'r iaith ac i ysgrifennu ynddi.

Dw i'n byw yn "Y Mwg" ers 1988, ac yn gweithio fel llyfrgellydd yn un o golegau Prifysgol Llundain. Amser maith yn ôl fe ddechreues i ddysgu Cymraeg ar ben fy hun. Ar ôl hynny, mynd i ddosbarthiadau yma yn Llunden yng Nghanolfan Cymry Llundain a'r City Lit. Ac hefyd i "Gwrsiau Carlam" yn Aberystwyth a Llanymddyfri.