25.8.04

Edrych ymlaen

Mae'r glaw yn tu hwnt i jôc nawr. Rwy'n wel ffed-yp.
Edrych ymlaen at fynd am wyliau i Israel am wythnos ym mis Medi (tair wythnos arall i fynd) ac yn gweld tipyn o'r haul. Mae'n bum mlynedd ers i mi fod yno. Dyma lun ohona i yn Eilat y tro diwetha ger canolfan bywyd dan-fôr (rwy wedi colli'r barf ers hynny):