27.8.04

Lluniau o'r Lan Orllewinol

Dyma sioe sleidiau gan Dave, oedd yn gwasanaethu ym myddin Israel, gyda lluniau o'r checkpoint yn Kalandia ar y Lan Orllewinol.
Rwy wedi trosi rhai o sylwadau Dave:
99% o'r gwaith corfforol wnes i yn y checkpoint 'na oedd rhwystro trais "Arab-ar-Arab"...Roedd rhaid i ni erlid dau ddyn oedd wedi mygio gyrrwr tacsi Arabaidd. Roedd e'n crynu ac roedd rhaid i ni ei gysuro fe...Pan oeddwn i yn checkpoint [Kalandia], byddai dynion camera [o'r newyddion] yn aml yn troi lân ac aros am oriau i rywbeth i dynnu lluniau ohono. 99% o'r amser doedd 'na ddim byd i ffotograffio fel byddai'r gohebydd yn aros ac yn aros... Rwy'n cofio unwaith i ni helpu hen ddyn mynd mâs o'r checkpoint pan oedd e'n cerdded i'r cyfeiriad anghywir, doedd e ddim yn ein deall ni felly fe wnawn ni sefyll yn ei ffordd e er mwyn iddo ddeall bod hyn oedd y llwybr rong a throi rownd. Beth bynnag dyn camera yr AP [Associated Press] oedd yn cymeryd lluniau tra bo hyn yn digwydd. Roedd lot fawr o ddigwyddiadau fel hyn.