10.9.04

Dwy erthygl

Rwy wedi darllen dwy erthygl y bore 'ma am y "Rhyfel yn erbyn terfysgaeth". Dwy erthygl wahanol iawn i'w gilydd. Yr un cynta' yn y Guardian, gan Naomi Klein, ar "y Likud doctrine" - lle mae hi'n sôn am yr "ardent Likudniks ensconced in the White House". Y llall yn y Jerusalem Post, gan Caroline Glick, yn delio â'r un pwnc dadl ond o safbwynt gwahanol iawn.
Rwy'n tueddu i ochri gyda Caroline Glick yn y dadl, ac mae'n trueni bod cymaint o bobl (fel Klein) yn gwrthod gweld y bygythiad.
Dyw hi ddim yn bwysig be' sy'n digwydd yn y byd - 9/11, hunan-laddwyr yn Israel, bomiau yn Indonesia, llofruddio plant yn Rwsia - mae rhai bobl yn cario ymlaen i feio'r dioddefwyr yn lle'r terfysgwyr. Mae empathy yn gallu bod yn ddefnyddiol fel ffordd i ddeall sut a pham mae pobl yn gweithredu fel y maen nhw. Ond rhaid hefyd fod yn ofalus, ac osgoi atebion sy'n ffitio mewn i'n ffordd ni o weld y byd gan anwybyddu beth mae'r terfysgwyr Islamaidd yn dweud eu hunain.
Mae'n ddiddorol gweld sut mae rhai yn diystyru y dimensiwn Islamaidd ac yn troi at pethau cyfarwydd fel "economi", "hiliaeth y gorllewin", "cyfalafiaeth", "imperialaeth", "rheolaeth ar adnoddau" ac ati i esbonio be' sy'n digwydd yn y byd. Efallai rhan o'r problem yw, yn y Gorllewin post-Cristnogol, rydyn ni'n meddwl am grefydd fel rhyw fath o hobi neu rywbeth cysurus i'r gwan: "Dechrau Canu, Dechrau Canmol", "Songs of Praise", Aled Jones. Yn lle hyn, fe ddylen ni astudio mwy am y ffordd mae Islam yn gweld y byd , a beth yw amcanion yr Islamists. Mae MEMRI yn wefan dda i ddarllen eitemau o'r wasg Arabaidd mewn cyfieithiad. Dyma un engraifft, sy'n dod o bapur newydd Arabaidd yn Llundain Al-Sharq Al-Awsat. Mae'r papur yn reportio ar gynghadledd mudiad Islamaidd eithafol yn Llundain i ddathlu 9/11:
Bakri said that the convention will also feature a lecture about the Islamic religious roots of "slaughtering the infidels," that is, beheading foreigners in Iraq and Saudi Arabia, and that there will be films by Al-Qa'ida, the Tawhid and Jihad organization, and the Brigades of the Two Holy Places in the Arabian Peninsula, and that there will also be a film on the most recent operations in Chechnya. He added that one of the speeches, by Abu Mus'ab Al-Zarqawi, known to be Al-Qa'ida's military commander in Iraq, will be translated.