28.11.05

David Duke yn dilyn George Galloway yn Syria

Mae pobl Syria yn ddiweddar wedi cael y fraint amheus o groesawu dau eithafwr - GG o'r Chwith eithafol a DD o'r Dde eithafol (o'r KKK cynt, nawr "common or garden White supremacist"), gyda'r ddau ohonynt yn ymddangos yn fyw ar deledu Syria.

Os oes ganddoch chi Windows Media Player:
I weld y fideo o Duke, cliciwch yma.