18.5.05

Pregethwr ar wasanaeth teledu swyddogol Palesteina

Pregethwr ar wasanaeth teledu swyddogol Palesteina: Bydd y Moslemiaid yn rheoli'r byd, mae'r Iddewon yn feirws.

Mewn pregeth pnawn Dydd Gwener (chutba) darlledwyd gan wasanaeth teledu swyddogol yr Awdurdod Palesteinaidd ar 13 May, 2005, fe ddwedodd y Sheik Ibrahim Mudeiris bydd Islam yn rheoli America, Prydain a'r byd i gyd - gan ddifetha'r Iddewon.

Mae'n bosib gweld y darllediad yma.