14.3.05

22 - 46 !

Fe golles i'r hanner cyntaf, ond roedd yr ail hanner yn gyffrous iawn - gyda'r Albanwyr yn gwneud eu gorau glas i aros yn y gêm. Ond yn y diwedd - sgôr ffantastig!

Gobeithio bydd popeth yn mynd yn dda wythnos nesa' yn erbyn y Gwyddelod. Camp Lawn eleni? Croesi bysedd, ynte.