15.6.07

Beth ddigwyddodd yn y Dwyrain Canol?

Mae'r David Horowitz Freedom Center yn rhyddhau fideo fflash (10 munud) :

What Really Happened In The Middle East, sy'n dangos yr ymryson Israeli-Arab fel rhyfel gan Fwslemiaid Arabaidd i wrthdro beth maen nhw'n galw y “Nahkba” – hynny yw, sefydlu Israel yn 1948.

What Really Happened In The Middle East yw'r trydydd fideo mewn cyfres wedi ei datblygu gan y Freedom Center. Fe gafodd The Islamic Mein Kampf a What Every American Needs to Know About Jihad eu rhyddhau eleni, ac maen nhw ar gael i lawrlwytho yma: www.terrorismawareness.org.

Fe gafodd y Terrorism Awareness Project ei lawnsio yn Ionawr. Mwy o fanylion: www.terrorismawareness.org