6.3.07

Crefydd a thrais

Mewn erthygl diddorol, 'Is Islam Worse than Other Religions?', mae Raymond Ibrahim (ar wefan FrontPage Magazine) yn edrych ar hanes trais mewn crefyddau ac mewn ysgrythurau'r crefyddau. Hynny yw, oes yna wahaniaeth rhwng rhannau treisgar yr Hen Destament, Rhyfeloedd y Groes, a'r trais yn Islam a'r Coran?